Radca Prawny
Magdalena Wróblewska

Studia prawnicze odbyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2005-2010. Ukończyłam je z wyróżnieniem obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa spółek handlowych pt. „Status prawny komandytariusza w sferze stosunków zewnętrznych spółki komandytowej”.

Aplikację adwokacką odbyłam w kancelarii „Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Szczecinie pod patronatem adw. Marka Siewiorka zdobywając wszechstronne doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług prawnych zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i prawnych.

W 2014 r. zdałam z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki, co pozwoliło mi na rozpoczęcie działalności w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.